Egyéb kiadványok

image002 More modoque. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag (Szerk. Fodor Pál)
Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident
ISBN 978-615-513-306-0
Budapest, 2013
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
MEGRENDELHETŐ
Ára: 8900 Ft
További információk
image006 Az Esterházy család és a magyarországi művelődés (Szerk. Knapp Éva és Tüskés Gábor)
ISBN 978 963 9627 57 4
Budapest, 2013
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
ELFOGYOTT
Tartalomjegyzék
image004 PAKSA RUDOLF
Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója
ISBN 9789632762326
Budapest, 2013
MTA BTK Történettudományi Intézet
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3480 Ft
További információk
image010

Matthias BEL: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Comitatuum ineditorum. Tom. 2. (Szerk. Tóth Gergely)
ISBN 978-963-631-217-6
Budapest, 2012
MTA Történettudományi Intézet–Magyar Országos Levéltár

MEGRENDELHETŐ
Ára: 7980 Ft

image008 Sátoraljaújhely
Magyar várostörténeti atlasz, 2.
(CD-melléklettel)
(Szerk. Tringli István)
ISBN 9789639627444
Budapest, 2011
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
MEGRENDELHETŐ
Ára: 6000 Ft
thalloczy borito k

Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker (Hrgb. Dževad Juzbašić, Imre Ress)
ISBN 978 963 9627 37 6
Sarajevo-Budapest, 2010
MTA TTI és a Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia Történeti Intézetének közös kiadása
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft

image015

Relationes Missionarium de Hungaria et Transilvania (1627-1707): Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről (1627-1707)
(Szerk. Tóth István György)
Roma-Budapest, 1994
ISBN 963-8312-17-3
MEGRENDELHETŐ
Ára: 680 Ft

tigy borito k Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) I-IV., V.
(Szerk. Tóth István György)
ISSN 1218 8832
Roma-Budapest, 2002-2005, 2008
MTA Történettudományi Intézete és a Római Magyar Akadémia közös kiadása
MEGRENDELHETŐ
Ára: kötetenként 3000 Ft
image017

Politics and Culture in the Age of Joseph II
(Szerk. Szabo, Franz A.J./Szántay, Antal/Tóth, István György)
MTA Történettudományi Intézet
Budapest, 2005
ISBN: 963 9627 02 X
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2400 Ft

 tuskes borito TÜSKÉS GÁBOR
Hagyomány és kritika
Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom
és művelődés történetéhez
ISBN 978 963 9627 64 2
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2013
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2400 Ft
Tartalomjegyzék
 borito Regions Borders Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries
Collected Studies
(Szerk. Penka Peykovska, Demeter Gábor)
ISBN 978 963 9627 61 1
MTA BTK Történettudományi Intézet
Sofia–Budapest, 2013
ELFOGYOTT
További információk

borito Bulgaria and Hungary

Bulgaria and Hungary at War (1912–1918)
Collected Studies
(Szerk. Penka Peykovska, Demeter Gábor)
ISBN 978 963 9627 62 8
MTA BTK Történettudományi Intézet
Sofia–Budapest, 2013
ELFOGYOTT

Tovább információk
borito honfoglalas honlap A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei
Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára
(Szerk. Révész László, Wolf Mária)
ISBN 978 963 306 241 8
ISSN 2062-9877
Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Martin Opitz Kiadó
Szeged, 2013
ELFOGYOTT
További információk
 toth benedek TÓTH BENEDEK
Médiumok és valóságaik
Egy rendszerelvű médiaelmélet vázlata
Médiatudományi Könyvek sorozat
(Koltay A.–Klestenitz T., sorozatszerk.)
ISBN 978 963 9627 68 0
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1200 Ft
További információk
 kulturakozv borito A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945.
Tanulmányok
(Szerk. Paál Vince)
Médiatudományi Könyvek sorozat
(Koltay A.–Klestenitz T., sorozatszerk.)
ISBN 978 963 9627 69 7
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 800 Ft
További információk
 Ellebodius borito kiajanlas

NICASIUS ELLEBODIUS
In Aristotelis librum de Poetica Paraphrasis et Notae
(Szerk. Mayer Gyula)
Közreadja Maurer Zsuzsanna
Értekezések a magyarországi latinság köréből sorozat
ISBN 978 963 279 811 0
Typotex
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft
További információk

borito Bethlen honlapra VARSÁNYI KRISZTINA
"Hírlik, hogy Bethlen..." Bethlen Gábor fejedelem a Német-római Birodalom korabeli nyilvánossága előtt német nyelvű nyomtatványok tükrében
Médiatudományi Könyvek sorozat
(Koltay A.–Klestenitz T., sorozatszerk.)
ISBN 978 963 9627 77 2
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014
ELFOGYOTT
További információk
 Paulerkotet borito Pauler Ákos filozófiája
(Szerk. Frenyó Zoltán)
ISBN 978 963 508 786 0
MTA BTK Filozófiai Intézet
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2000 Ft
További információk
 szechenyi "Ezt köztünk! Isten áldja!" Széchenyi István válogatott levelei
(Szerk. és ford. Kovács Henriett, Körmendy Kinga, Mázi Béla, Oplatka András)
ISBN 978 963 9627 82 6
MTA BTK Történettudományi Intézet
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 4990 Ft
További információk
 borito Szent Korona honlaprajav PÁLFFY GÉZA
A Szent Korona Sopronban. Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei
ISBN 978 963 8327 37 6
MTA BTK Történettudományi Intézet és MNL Soproni Levéltár
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1800 Ft
További információk
 Smuk borito honlapra

SMUK PÉTER
A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete
A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai kihívásokISBN 978-963-9627-83-3
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014

ELFOGYOTT
További információk

 Avarok pusztai borito Avarok pusztái
Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára
(Szerk. Anders Alexandra, Balogh Csilla, Türk Attila)
ISBN 978-963-9987-13-5
ISSN 2060 6370
MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Martin Opitz Kiadó
Budapest, 2014
ELFOGYOTT
További információk
 borito Sopronorszgyul honlapra Egy új együttműködés kezdete
Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés
(Szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba)
ISBN 978-963-8327-38-3
ISSN 2064
MTA BTK Történettudományi Intézet és MNL Soproni Levéltár
Sopron–Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft
További információk
 ostortenet borito honlap Magyar Őstörténet Tudomány és hagyományőrzés
(Szerk. Sudár Balázs, Szentpéteri József, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna)
MTA BTK MŐT Kiadványok 1.
(Vásáry István, Fodor Pál sorozatszerk.)
ISBN 978-963-9627-87-1
ISSN 2064-9918
MTA Bölcsészettudományi Központ
Budapest, 2014
ELFOGYOTT
További információk
Erdélyi okmánytár borító

Erdélyi okmánytár IV. (1360-1372)
Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez
Jakó Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette Hegyi Géza és W. Kovács András
ISBN 978-963-9627-88-8
ISSN 0073-4055
MTA BTK TTI és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3600 Ft
További információk 

 media borito kis

A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai
Tanulmányok
(Szerk. Klestenitz Tibor)
ISBN: 978-963-9627-91-8
ISSN: 2064-5597

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft
További információk

 Fodor angol borito1 jpg kis

FODOR PÁL

The Unbearable Weight of Empire
The Ottomans in Central Europe. A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390-1566)
ISBN 978 963 9627 93 2
MTA BTK TTI
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2500 Ft

További információk

 Navratyil borito 1 kiajanlo  

NAVRATYIL ZOLTÁN
Gondolatok névjogról, szólásszabadságról
ISBN 978 963 9627 97 0
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2015


MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft
További információk
 borhi borito1 e mail

BORHI LÁSZLÓ
Nagyhatalmi érdekek hálójában
Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig
ISBN 978 963 276 258 6
OSIRIS KIADÓ és MTA BTK TTI
Budapest, 2015
ELFOGYOTT
További információk

 

 BuzasiE PalffyG EhrenspiegelKotetBorito email

ENIKŐ BUZÁSI–GÉZA PÁLFFY
Augsburg–Wien–München–Innsbruck
Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich. Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
ISBN 978 963 416 008 3
MTA BTK TTI
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft
További információk

kosáry 1 b1kicsi

KOSÁRY DOMOKOS–KULCSÁR KRISZTINA–SZAKÁLY ORSOLYA
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. Általános rész 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések I-II. kötet
ISBN: 978 963 9627 99 4
MNL OL és MTA BTK TTI
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 8900 Ft (I-II. kötet)
További információk

mindszenty I B 1

BALOGH MARGIT
Mindszenty József I–II.
ISBN: 978 963 416 002 1ö
MTA BTK TTI
Budapest, 2015
ELFOGYOTT
További információk

 

mediatorteneti borito1 honlapra

KLESTENITZ TIBOR–SZ. NAGY GÁBOR
Médiatörténeti tanulmányok 2014
ISBN: 978 963 416 018 2
ISSN: 2064 5597
NMHH Médiatudományi Intézet–MTA BTK
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ

Ára: 2300
További információk

Frenyo borito1 kicsi

FRENYÓ ZOLTÁN
Korfordulón – Filozófiai tanulmányok
ISBN: 978 963 416 015 1
MTA BTK Filozófiai Intézet
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ

Ára: 2800 Ft

romer borito1 email KERNY TERÉZIA–MIKÓ ÁRPÁD (szerk.)

Archaeologia és műtörténet – Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján
ISBN: 978 963 416 021
MTA BTK
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3500 Ft

További információk

 B1 kicsi

MATTHIAS BEL: Notitia Hungariae novae historico geographica. Comitatuum Ineditorium. Tom. 3. (Szerk. TÓTH GERGELY)
ISBN: 978 963 416 023 6
MTA BTK
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 4800 Ft

További információk

 coronatusB1

BERTÓK KRISZTINA (szerk.)
Coronatus in regem Hungariae... – A magyar uralkodókoronázások érmei
ISBN: 978 615 520 950 5
Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum
Kolozsvár–Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 4900 Ft

További információk

 Koronázások és temetések B1

TÜNDE LENGYELOVÁGÉZA PÁLFFY (eds.)
Korunovácie a pohreby - Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku
ISBN: 978 615 5615 35 1
Historický ústav Filozofického výskumného centra Mad'arskej akadémie vied
Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku
BudapestBékéscsaba, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 1500 Ft

További információk

TóthG B1

TÓTH GERGELY
Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század)
ISBN: 978 963 416 042 7
MTA BTK Történettudományi Intézet
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft

További információk

Valtoallitas B1

Váltóállítás – Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben
Szerkesztette: CSIKÓS GÁBOR, KISS RÉKA, Ö. KOVÁCS JÓZSEF
ISBN: 978 963 416 053 3
MTA BTK NEB
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 5000 Ft

További információk

Mohacs B1jpg

,,Nekünk mégis Mohács kell..." – II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései
ISBN: 978 963 200 654 3
MTA BTK és OSZK
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3800 Ft

További információk

Vidéktörténet ÉVKÖNY 2016 B1

Vidéktörténet 1 – Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században
ISBN: 978 963 416 048 9
MTA BTK
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2490 Ft

További információk

 Gazdasag borito1

Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016 – Válság–Kereskedelem
Főszerkesztő: KÖVÉR GYÖRGYPOGÁNY ÁGNESWEISZ BOGLÁRKA
ISSN: 2498 8634
MTA BTK Hajnal István Alapítvány
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3480 Ft

További információk

 Éremkatalógus B1 kicsi

SOLTÉSZ FERENC GÁBORTÓTH CSABAPÁLFFY GÉZA
Coronatio Hungarica In Nummis – A magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai (1508–1916)
ISBN: 978 963 416 049 6
MTA BTK Történettudományi Intézet és MNM
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 9990 Ft

További információk