Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok

Sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc
Olvasószerkesztő: Burucs Kornélia (1-27. kötet)
Kovács Éva (28. kötettől)

tmt43k

FEJÉRDY ANDRÁS
Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959-1965
Budapest, 2011
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3200 Ft

tmt42k

SERES ATTILA
Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok, 1920-1941
Budapest, 2010
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1800 Ft

tmt40k

Honoris causa
Tanulmányok Engel Pál tiszteletére
(Szerk.: Neumann Tibor és Rácz György)
Budapest, 2009
MTA Történettudományi Intézete - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3200 Ft

tmt41k

POLONYI PÉTER
Múlt a jövőben Írások Kínáról

(Szerk.: Vámos Péter)
Budapest, 2007
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3500 Ft

tmt41k

ERDÉLYI GABRIELLA
Egy kolostorper története

Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán
Budapest, 2005
MTA Történettudományi Intézete
ELFOGYOTT
Ára: 2200 Ft

tmt41k

H. BALÁZS ÉVA
Életek és korok

Válogatott írások
Budapest, 2005
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2200 Ft

tmt41k

ZSOLDOS ATTILA
Az Árpádok és asszonyaik

A királynéi intézmény az Árpádok korában
Budapest, 2005
MTA Történettudományi Intézete
ELFOGYOTT
Ára: 2200 Ft

tmt41k

HORVÁTH SÁNDOR
A kapu és a határ: mindennapi
Sztálinváros
Budapest, 2004
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2200 Ft

tmt41k

VÖRÖS BOLDIZSÁR
„A múltat végképp eltörölni”?
Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában 1890-1919
Budapest, 2004
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1200 Ft

tmt41k

SZENDE KATALIN
Otthon a városban
Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen
Budapest, 2004
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2200 Ft

tmt41k

PACH ZSIGMOND PÁL
Szürkeposztó, szűrposztó, szűr
Fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből
Budapest, 2003
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1200 Ft

tmt41k

MÁLYUSZ ELEMÉR
Klió szolgálatában
Válogatott történelmi tanulmányok
Budapest, 2003
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1800 Ft

tmt41k

BENKŐ LORÁND
Az ómagyar nyelv tanúságtétele
Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről
Budapest, 2002
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 800 Ft

tmt41k

FILOZÓFIA ÉS KULTÚRA
Írások a modern magyar művelődéstörténet köréből
Szerk.: LACKÓ Miklós
Budapest, 2001
MTA Történettudományi Intézete
Ára: 1900 Ft

tmt41k

ÁLLAMALAPÍTÁS, TÁRSADALOM, MŰVELŐDÉS
Szerk.: KRISTÓ GYULA
Budapest, 2001
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 980 Ft

tmt41k

ZSOLDOS ATTILA
A szent király szabadjai
Fejezetek a várjobbágyság történetéből
Budapest, 1999
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 980 Ft

tmt41k

V. WINDISCH ÉVA
Kovachich Márton György, a forráskutató
Budapest, 1998
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 820 Ft

tmt41k

BALOGH MARGIT
A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946
Budapest, 1998
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 920 Ft

tmt41k

PÓTÓ JÁNOS
Emlékművek, politika, közgondolkodás
Budapest köztéri emlékművei, 1945–1949
Budapest, 1989
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 150 Ft

tmt41k

STARK TAMÁS
Magyarország második világháborús embervesztesége
Budapest, 1989
MTA Történettudományi Intézete
MEGRENDELHETŐ
Ára: 90 Ft