A HUN-REN BTK Régészeti Intézetének kiadványai

Antaeus

ZehnJahre1970Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Zehn Jähre Archäologische Forschung 1 (1958–1968)

Tartalomjegyzék / Contents 

ant2Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Archäologische Forschungen 2 (1969)

Tartalomjegyzék / Contents 

ant1971Tartalomjegyzék / Contents

ant3Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 3 (1972)

Tartalomjegyzék / Contents

ant4Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 4 ( 1973)

Tartalomjegyzék / Contents

ant5Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 5 (1974–1975)

Tartalomjegyzék / Contents

ant6Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 6 ( 1976)

Tartalomjegyzék / Contents

ant7Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 7 (1977)

Tartalomjegyzék / Contents

ant1977internDie Frühbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten: Internationales Symposium 1977 Budapest–Velem. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Beiheft 2 (1981)

Tartalomjegyzék / Contents

ant8 9Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 8–9 (1978–1979)

Tartalomjegyzék / Contents

ant10 11Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 10–11 (1980–1981)

Tartalomjegyzék / Contents

ant12 13Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 12–13 (1982–1983)

Tartalomjegyzék / Contents

ant1984Hallstatt Kolloquium Veszprém 1984. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Beiheft 3 (1986)

Tartalomjegyzék / Contents

ant14Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 14 (1985)

Tartalomjegyzék / Contents

ant15Antaeus: Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 15/1-2 (1986)

Tartalomjegyzék / Contents

ant16

Antaeus: Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 16 (1987)

Tartalomjegyzék / Contents

ant17

Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 17–18 (1988–1989)

Tartalomjegyzék / Contents

ant19 20

Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 19–20 (1990–1991)

Tartalomjegyzék / Contents

ant1992Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1992)

Tartalomjegyzék / Contents

ant22Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 22 (1995)

Tartalomjegyzék / Contents

ant23Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 23 (1996)

Tartalomjegyzék / Contents

ant24Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 24 (1997–1998)

Tartalomjegyzék / Contents

ant25Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 25 (2002)

Tartalomjegyzék / Contents

ant26Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 26 (2003)

Tartalomjegyzék / Contents

ant27Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 27 (2004)

Tartalomjegyzék / Contents

ant28Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 28 (2006)

Tartalomjegyzék / Contents

Antaeus29 30kicsiAntaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 29–30 (2008)

Tartalomjegyzék / Contents

Antaeus31 32kicsiAntaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 31–32 (2010)

Tartalomjegyzék / Contents


Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 33 (2015)

Tartalomjegyzék / Contents

Varia Archaeologica Hungarica 1(1986)-28(2013)

1 (1986)
TAKÁCS Miklós: Die arpadenzeitliche Tonkessel in Karpatenbecken / Miklós Takács. - Budapest : Inst.Arch.Acad.Sc., 1986. - 172 p., 56 t. - (Varia archaeologica Hungarica ; [1.])

2 (1989)
Neolithic of South-Eastern Europe and its Near Eastern connections : international conference Szolnok - Szeged 1987 / ed. by Sándor Bökönyi. - Budapest : Pytheas, 1989. - 316 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 2.) - ISBN 96 73 391-57-6 (sic!)

3 (1990)
Der Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihre Varianten / hrsg. von Csanád Bálint. - Budapest : Arch.Inst.UAW, 1990. - 372 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 3.) - ISBN 963 7391 56 8

4 (1991)
BÁLINT Csanád: Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes /Kom. Csongrád/ / Csanád Bálint. - Budapest : Akaprint, 1991. - 103 p., 17 t. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 4.) - ISBN 963 7391 59 2

5 (1992)
BENKŐ Elek: A középkori Keresztúr-Szék régészeti topográfiája / Benkő Elek. - Budapest : MTA Rég.Int., 1992. - 272 p., 41 t. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 2.) - ISBN 963 7391 64 9

6 (1994)
KOVÁCS László: Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs / László Kovács. - Budapest : Balassi K., 1994. - 224 p., 4 t. : ill. + 1 mell. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 6.) - ISBN 963 506 002 5

7 (1997)
KOVÁCS László: A kora-Árpád-kori magyar pénzverésről : éremtani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. /Szent/ István és II. /Vak/ Béla uralkodása közötti időszakának /1000-1141/ érméiről / Kovács László. - Budapest : [MTA Rég.Int.], 1997. - 406 p., 10 t. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 7.) - ISBN 963 7391 72 X

8 (1999)
VIDA Tivadar: Die awarenzeitliche Keramik / Tivadar Vida. - 1.[Bd.] 6.-7. Jh. - Berlin ; Budapest : DAI ; MTA Rég.Int., 1999. - 324 p., 173, VIII t : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 8.) - ISBN 963 506 226 5

10 (2000)
Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jahrhundert : Int. Symposium, Rom 25.-28. Oktober 199 3/ hrsg. von Csanád Bálint. -Budapest ; Napoli ; Roma: [MTA Rég.Int.], 2000. - 329 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 10.) - ISBN 963 7391 81 9

11 (2000)
Die Ausgrabungen in Pilisszentkereszt. 12.Bd.: Funde aus dem Zisterzienkloster von Pilis / Imre Holl. - Budapest : [MTA Rég.Int.], 2000. - 230 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.) - ISBN 963 739 175 4

12 (1999)
SIKLÓSI Gyula: Die mittelalterlichen Wehranlagen Burg und Stadtmauern von Székesfehérvár. - Budapest : [MTA Rég.Int.], 1999. - 73 p., 176 t. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 12.) - ISBN 963 739 168 1

13 (2002)
Archäologische Dekmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa : in memoriam Professoris Stephani Bóna _1930-2001/ / hrsg. von József Szentpéteri; Übersetzung Thurman, Gotlind B. – : 1.Teil – Budapest : Archäologisches Institut der UAW, (Akaprint Nyomdaipari Kft.) 2002. – 436 p. ; 30 cm. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 13:1. – ISBN 963-7391-78-9. 2. Teil. – Budapest : Archäologisches Institut der UAW, (Akaprint Nyomdaipari Kft.) 2002. – 437-700 p. ; 30 cm + 61 mell. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 13:2. – ISBN 963-7391-79-7

14 (2004)
HEROLD Hajnalka: Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54. 1. Teil. – Budapest : Arch. Inst. der UAW, 2004. – 237 p., 80 t. + 1 mell. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.) – ISBN 963 7391 84 3

15 (2004)
BÁNFFY Eszter: The 6th Millennium BC boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European neolithic transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement) / Eszter Bánffy ; translated by Magdalena Seleanu. – Budapest : Arch. Inst. of the HAS, 2004. –451 p. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.) – ISBN 963 7391 85 1

16a (2004)
BÁLINT Csanád: A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok / Bálint Csanád. – Budapest : Balassi Kiadó, 2004. - 659 p. : ill.– (Varia archaeologica Hungarica ; ISSN 0237-9090 ; 16a.) – ISBN 963-506-604-X

17 (2005)
HOLL Imre: Fundkomplexe des 15.-17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda / Imre Holl. – Budapest : Archäologisches Institut der UAW, (Akaprint Nyomdaipari Kft.) 2005. - 180 p. : ill.– (Varia archaeologica Hungarica ; ISSN 0237-9090 ; 17.) – ISBN 963-7391-86-X

18 (2005)
Research on the prehistory of the Hungarians: a review : Papers presnted at th meetings of the Institute of Archaeology of the HAS, 2003-2004 / ed. by B. G. Mende ; Arch.Inst. of the HAS. – Budapest : Akaprint, 2006. – 404 p., ill. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 18.) – ISBN 963 7391 87 8

19 (2005)
Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary / ed. by E. Gál – I. Juhász – P. Sümegi. – Budapest : Arch.Inst.of the HAS, 2006. – 424 p. : ill. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 19.) – ISBN 963 7391 88 6

20 (2007)
Environmental archaeology in Transdanubia / ed. by Cs. Zatykó – I. Juhász – P. Sümegi. – Budapest : Arch.Inst.of the HAS, 2007. – 391 p. : ill. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 20.) – ISBN 963 7391 94 1

21 (2007)
The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain : investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés / ed. by A. Whittle and the School of History and Archaeology, Cardiff University. – Budapest, Cardiff : Arch.Inst.of the HAS, 2007. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 21.) – ISBN 978-963-7391-90-3. – 1.vol. – VI, 394 p. : ill. –– ISBN 978-963-7391-91-0. 2.vol. – VI, 395-809 p. : ill. – ISBN 978-963-7391-92-7

22 (2007)
Tolna megye várai / Miklós Zsuzsa ; ford. Bartus Imréné; tárgyfelvételek: Dénes Fanni, Kádas Tibor; tárgyrajzok: Ősi Sándor, Szathmáry Gézáné. 8211; Budapest : Históriaantik Könyvesház Kiadó 8211; MTA Régészeti Intézete, 2007
(Bornus Nyomdaipari Szolgáltató Kft.) 8211; 481 p. : ill. ; 30 cm. 8211; (Varia Archaeologica Hungarica, 0237-9090 ; 22) 8211; ISBN: 978-963-7391-93-4 (963-7391-93-4)

23 (2009)
KULCSÁR Gabriella: The beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin / Gabriella Kulcsár. - Budapest : Archaeolingua; Arch.Inst.of the HAS, 2009. - 526 p. : ill. - (Varia Archaeologica Hungarica, 0237-9090 ; 23.) - ISBN: 978-963-7391-95-8 (963-7391-95-8)

24 (2010)
István Zalai-Gaál: Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens : die Funde und Befunde aus den Altgrabungen der Lengyel-Kultur / István Zalai-Gaál ; hrsg.: Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete. – Budapest : Archaeolingua, 2010. – 314 p. : ill. (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 24.) – 978-963-9911-13-0 

16b (2010)
BÁLINT Csanád: Der Schatz von Nagyszentmiklós : archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des Orients, Byzanz und der Steppe / Csanád Bálint.-Budapest : Balassi Kiadó, 2010. – 667 p. : ill. ; 29 cm. – (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 16b).- 978-963-506-843-2 

25 (2011)
H. VADAY Andrea – JANKOVICH B. Dénes – KOVÁCS László: Archaeological investigations in county Békés : 1986-1992 / Andrea H. Vaday– Dénes Jankovich B. – László Kovács.-Budapest : Archaeolingua, 2011. – 340 p. : ill. ; 30 cm. – (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 25). – ISBN 978-963-9911-21-05 

26 (2011)
Ten thousand years along the Middle Danube : life and early communities from prehistory to history / ed. by Gyöngyi Kovács and Gabriella Kulcsár. – Budapest : Archaeolingua, 2011. – 352 p. : ill. ; 30 cm – (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 26). – ISBN 978-963-9911-26-0 

27 (2012)
KISS Viktória: Middle Bronze Age encrusted pottery in western Hungary /  Viktória Kiss .- Budapest : Archaeolingua, 2012. – 4470 p. : ill. ; 30 cm. –  (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 27). – ISBN 978-963-9911-37-6

28 (2013)
JANKOVICH B. Dénes -  SZATMÁRI Imre: Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. - Budapest : Archaeolingua, 2013. - 708 p. : ill. ; 30 cm. - (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 28). - ISBN 978-963-9911-43-7

 Torok furdok

Papp Adrienn: Török fürdők régészeti emlékei Magyarországon

Hereditas Archaeologica Hungariae 2.

ISBN: 978-615-5766-05-3

ISSN: 2498-5600

 

Budapest, 2018

 

Teljes ár: