Attraktor Könyvkiadó Kft.

A magyar építészet története

Bierbauer Virgil: A magyar építészet története

Historia Incognita

 

ISBN: 963-958-015-5

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2004.

 

Teljes ár: 3400,-

 Edvard Benes

Gulyás László: Edvard Beneš. Közép-Európa koncepciók és a valóság

 

ISBN: 978-963-9857-06-3

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2008.

 

Teljes ár: 3900,-

 A géniusz pere

Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész – Johanna

Historia Incognita

 

ISBN: 963-206-236-1

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2003.

 

Teljes ár: 3400,-

 Walicki

Andrzej Walicki: Orosz és lengyel messianizmusok

Vita Sarmatica

 

ISBN: 963-958-082-1

ISSN: 1787-3657

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2006.

 

Teljes ár: 3900,-

 Erdélyi szászok és magyarok

Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok

Historia Incognita

 

ISBN: 963-210-631-8

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Atrraktor Kft., 2003.

 

Teljes ár: 3600,-

 Savonarola

Girolamo Savonarola: Prédikációk Aggeus prófétáról

 

ISBN: 963-204-544-0

Máriabesnyő–Gödöllő, Atrraktor Kft., 2002.

 

Teljes ár: 3400,-

 A francia szellem

Eckhardt Sándor: A francia szellem

Historia Incognita

 

ISBN: 963-206-745-2

ISSB: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2003.

 

Teljes ár: 3400,-

Amerika felfedezése

Csejtei Dezső–Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend I-II.

Monumenta Hispanica

 

ISBN: 963-864-306-4

ISSN: 1785-4040

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2004.

 

Teljes ár: 6900,- (I-II.)

 A konzervatív és a liberális elv

Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv

Historia Incognita

 

ISBN: 963-958-057-0

ISSN: 1785-1386; 1587-3862

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2005.

 

Teljes ár: 3900,-

 Az ősmagyar hadművészet

Darrkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása  Nyugateurópára

Studia Militaria Hungarica

 

ISBN: 978-963-9580-91-6

ISSN: 1787-6796

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2007.

 

Teljes ár: 1900,-

 A magyar királyválasztások

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története

Historia Incognita

 

ISBN: 963-958-028-7

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2005.

 

Teljes ár: 3900,-

 Ősemberek ősmagyarok

Hóman Bálint: Ősemberek – ősmagyarok

Historia Incognita

 

ISBN: 978-615-5257-18-6

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2013.

 

Teljes ár: 3200,-

 

A türelmi rendelet 

Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus

Historia Incognita

 

ISBN: 963-958-080-5

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2006.

 

Teljes ár: 4400,-

 Szent István

Hóman Bálint: Szent István

Historia Incognita

 

ISBN: 978-615-5257-07-0

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2012.

 

Teljes ár: 3200,-

A református egyház története

Nagy Géza: A református egyház története I–II.

Historia Incognita

 

ISBN: 978-963-9580-95-4 ö

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2008.

 

Teljes ár: 5900,-

Velázquez

José Ortega y Gasset: Velázquez-tanulmányok

Monumenta Hispanica

 

ISBN: 963-958-074-0

ISSN: 1785-4040

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2006.

 

Teljes ár: 2400,-

Árpád kor

Erdélyi László: Árpád-kor

Historia Incognita

 

ISBN: 978-963-9857-03-2

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2008.

 

Teljes ár: 3200,-

 Esszé a nyelvek eredetéről

Jean-Jacques Rousseau: Esszé a nyelvek eredetéről

 

ISBN: 978-963-9580-87-9

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2007.

 

Teljes ár: 2800,-

 

A pápaság és a normannok

Deér József: A pápaság és a normannok

Historia Incognita

 

ISBN: 978-963-9857-22-3

ISSN: 1588-788X

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2010.

 

Teljes ár: 3400,-

 Koncepcióváltások

Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala

Studia Militarica Hungarica

 

ISBN: 978-963-9857-95-7

ISSN: 1787-6796

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2012.

 

Teljes ár: 3200,-

Itália és az északi ember 

Ferdinandy Mihály: Itália és az északi ember

Italianistica Hungarica

 

ISBN: 963-864-305-6

ISSN: 1785-0320

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2004.

 

Teljes ár:3600,-

 Turul szövetség

Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség

 

ISBN: 978-963-9857-96-4

Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2012.

 

Teljes ár: 3900,-

 Görögország leírása

Pauszaniasz: Görögország leírása I–II.

Fontes Historiae Antiquae

 

ISBN: 978-963-9857-10-0

ISSN: 1588-7863

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2008.

 

Teljes ár: 5900,-

 A Horthy korszak külpolitikája 1

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1–3.

Fiat Iustitia

 

ISBN:978-615-5257-08-7 (1.); 978-615-5257-09-4 (2.); 978-615-5257-10-0 (3.)

ISSN: 2063-6849

Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2012. (1.); 2013. (2.); 2015. (3.)

 

Teljes ár: 9600,- (1-3.)

 Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Gloviczki Zoltán–Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

 

ISBN: 978-615-5257-71-1

Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2014.

 

Teljes ár: 3600,-

 Elfeledett évszázadok

Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története

 

ISBN: 978-963-9857-59-9

Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft., 2010.

 

Teljes ár: 2800,-

     Arthur király mondakör

Kiss Sándor: Az Arthur király mondakör

 

ISBN: 978-615-5257-01-8

Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2012.

 

Teljes ár: 2800,-

     Ír eposz

Táin Bó Cúailnge (A cooley-i mrharablás története). Ír eposz a kora középkorból

 

ISBN: 978-615-5257-75-9

Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2014.

 

Teljes ár: 2800,-

     Oroszlánszívű Richard

Oroszlánszívű Richard keresztes hadjárata. A zarándokok útja és Richard tettei című krónikából

 

ISBN: 978-615-5257-22-3

Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2013.

 

Teljes ár: 3200,-