Az MTA BTK Történettudományi Intézetének kiadványai

Magyar Történelmi Emlékek:

- Értekezések

- Adattárak

- Okmánytárak

Korábbi könyvsorozatok még kapható kötetei:

- TMT

- História Könyvtár

  • Atlaszok
  • Kronológiák, adattárak
  • Monográfiák
  • Okmánytárak
  • Elbeszélő források

- Természettörténelem

- Források

Egyéb új és régebbi kiadványok