Fonagy borito

A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig. I. Ferenc József és a magyarok

Szerk. Fónagy Zoltán

 

MTA BTK TTI, Bp., 2018

 

Teljes ár: 3900,-

„Ferenc József páratlan hosszúságú uralkodásával egy olyan korszak szimbólumává vált, amelynek nyomai máig meghatározzák Közép-Európa arculatát, s amely a világháborúkat, forradalmakat és ellenforradalmakat, diktatúrákat és kisnemzeti nyomorúságot megélt 20. századi utódok szemében boldog békeidővé nemesedett. Közben őt magát a történettudomány általában „a részletekbe süppedt bürokratizmus, a szenvtelen rutin, a jellegtelenség” és a középszerűség megtestesítőjeként ábrázolja.
Kijelenthetjük-e, hogy egy jelentős korban egy jelentéktelen uralkodó állt az európai középhatalom élén? Vagy egy 19. századi, nagyobb részében alkotmányos monarchiában ennyire lényegtelen volt már az uralkodó szerepe? Esetleg azt kell feltételeznünk, hogy éppenséggel a létezőhöz, az 1867-ben megkonstruált politikai rendszerhez a végsőkig makacsul ragaszkodó Ferenc József ellenében ment végbe az anyagi és kulturális modernizáció? Vagy mégsem volt ő olyan jelentéktelen uralkodó? Netán éppen az ő adminisztrátori fantáziátlansága, állagőrző passzivitása volt a stabilitás záloga a soknemzetiségű birodalomban a virulens nacionalizmusok korában? A tanulmánykötet nem sommás ítéletet kínál az olvasónak, hanem néhány fogódzót az önálló véleményformáláshoz.”

 FenomenologiaWEB

Varga Péter András: A fenomenológia keletkezéstörténete mint filozófiai probléma

 

MTA BTK FI, Bp., 2018

 

Teljes ár: 2200,-

 Egyseg es toleranciaWEB

Tuboly Ádám Tamás: Egység és tolerancia

A logikai empirizmus tudományos világfelfogása

 

MTA BTK FI, Bp., 2018

 

Teljes ár: 2490,-

 InterdiszciplinaritasWEB

Interdiszciplinaritás

Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok

Szerk. Ridovics Anna – Bajnóczi Bernadett – Dági Marianna – Lővei Pál

 

MNM–Szépművészeti Múzeum, Bp., 2017

 

Teljes ár: 8200,- 

FantomkepWEB

Bubryák Orsolya: Fantomkép egy 17. századi

bécsi műgyűjtőről

 

MTA BTK MI, Bp., 2018

 

Teljes ár: 4500,-

 Magyar muveszetWEB

A magyar művészet a 19. században

Képzőművészet

Főszerk. Sisa József

Szerk. Papp Júlia – Király Erzsébet

 

MTA BTK MI–Osiris Kiadó, Bp., 2018

 

Teljes ár: 9800,-  

150evesWEB

150 éves az Akadémai székháza

Épület, intézmény- és gyűjteménytörténet

Szerk. Bicskei Éva – Ugry Bálint 

 

MTA BTK, Bp., 2018

 

Teljes ár: 5900,-

Etnikai partokWEB

Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989–2014

Szerk. Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs

 

MTA BTK TTI–MTA TK Kisebbségkutató Intézet–Gondolat, Bp., 2018

 

Teljes ár: 4500,-

 Evkonyv2018WEB

Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2017–2018

Hitel – Bank – Piac

Főszerk. Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka

 

MTA BTK–Hajnal István Alapítvány, Bp., 2018

 

Teljes ár: 3400,-

 

Kapható a 2016-os évkönyv is Válság – Kereskedelem címmel.

Teljes ár: 3480,-

 Trianon es az olasz diplomaciaWEB

Trianon és az olasz diplomácia

Trianon-dokumentumok és -tanulmányok  1.

Vál., ford., bev. tan. és a jegyzeteket írta Juhász Balázs

 

MTA BTK TTI, Bp., 2018

 

Teljes ár: 2490,-

 

A nagy sikerre való tekintettel újra megjelent  az MTA BTK Lendület Trianon 100

Kutatócsoport első könyve, A magyar békeküldöttség naplója (2. jav. kiad.) címmel.

Teljes ár: 4900,-

 SZUval orokreWEB

„A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!”

Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai

Vál. és szerk. Bencsik Péter – Mitrovics Miklós

 

MTA BTK TTI, Bp., 2018

 

Teljes ár: 4990,-

 VakvaganyWEB

Vakvágány

A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1.

Szerk. Horváth Gergely Krisztián

 

MTA BTK–NEBH, Bp., 2018

 

Teljes ár: 3900,-

 

Korlátozott példányszámban még kapható a kutatócsoport előző, Vakvágány című kötete.

Teljes ár: 5000,-

Szintén megvásárolható a Vidéktörténet 1. Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században

című, a témához kapcsolódó kötet.

Teljes ár: 2490,- 

 TextilvegekWEB

Mordovin Maxim: Textilvégek védjegyei

A textilkereskedelem régészeti emlékei a Magyar Királyság területén

 

MTA BTK TTi, Bp., 2018

 

Teljes ár: 4490,-