Az MTA BTK Régészeti Intézetének legújabb kiadványa

Mestersegek kicsi

   Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon. Tanulmányok Holl Imre emlékére

   Szerk. Benkő Elek – Kovács Gyöngyi – Orosz Krisztina

 

   ISBN: 978-615-5766-01-5

   MTA BTK RI, Bp., 2017.

 

   Teljes ár: 12.000,-