Az MTA BTK Történettudományi Intézet hamarosan megjelenő kötetei

Az MTA Bölcsészettudományi Kuatóközpont Történettudományi Intézetének ez év végéig megjelenő kötetei:

  • Cieger András – Varga Bálint (szerk.): Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában. Szöveggyűjtemény (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből 6.) - várható megjelenés: MEGJELENT
  • Stark Tamás (szerk.): "...akkor aszt mondták kicsi robot" A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében (MTA BTK TTI Okmánytárak sorozat) - várható megjelenés: december első fele
  • Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás (angol-francia-magyar nyelvű kiadvány) - várható megjelenés: december első fele