Tisztelt Érdeklődők!

 

Néhány újdonságunkat ajánlanám figyelmükbe (messze nem mindet):

 • Benkő Elek – Sándor Klára – Vásáry István: A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum (CMASE). Bp., 2021. Teljes ára: 8900,-

 • Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez. II. Külkereskedelem (1259–1437). Szerk., jegyz. írta Weisz Boglárka. Bp., 2021. Teljes ára: 4490,- (Elérhető az I., a Belkereskedelem [1192–1437] című kötet is)

 • Solymosi László: Az Árpád-kori veszprémi püspökök oklevelei. Diplomata episcoporum Vesprimiensium aetatis Arpadianae. Bp., 2021. Teljes ára: 4200,-

 • Takács Imre: Az esztergomi Porta speciosa. Bp., 2021. Teljes ára: 3900,-

 • Katus László: Ecclesia semper reformanda et renovanda. Egyháztörténeti tanulmányok. Pécs, 2021. Teljes ára: 3950,-

 • Erdélyi Okmánytár V. (1373–1389). Oklevelek, levelek, és más írásos emlékek Erdély történetéhez. Szerk., kieg. Jakó Zsigmond – Hegyi Géza – W. Kovács András. Bp., 2021. Teljes ára: 3600,-

 • Bethlen Farkas: Erdély története VI. Erdély sötét évei: Báthory Zsigmond utolsó visszatérésétől Székely Mózes vereségéig (1601–1603). XI–XII. könyv. Bp., 2021. Teljes ára: 3000,-

 • Vadai István: Fától az erdőt. Balassi Bálint költészetének kéziratos és nyomtatott hagyománya. Bp., 2021. Teljes ára: 3490,-

 • Tóth Ferenc: A hercegség nélküli herceg. Lotaringiai Károly (1643–1690). Pécs, 2021. Teljes ára: 2950,-

 • Hahner Péter: A régi rend alkonya. Egyetemes történet 1648–1815. (2. jav., bőv. kiad.) Pécs, 2021. Teljes ára: 6850,-

 • Dögvészkalauz. Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Szerk. Czeferner Dóra – Fedeles Tamás. Pécs, 2021. Teljes ára: 4250,-

 • Németh László Imre: Szétszórva egységben. Magyarok Itáliában 1974–2020. Bp., 2021. Teljes ára: 3500,-

 

Bízva abban, hogy felkeltettük érdeklődésüket és benéznek hozzánk hétfő–szerda–péntek, 13 és 17 óra között, tisztelettel:

 

A könyvesbolt dolgozói

Tisztelt Érdeklődők!

 

2021. október hónapban 20% kedvezménnyel vásárolhatók meg a BTK Történettudományi, valamint az Irodalomtudományi Intézet kiadványai!

 

Tisztelettel:

 

A könyvesbolt dolgozói

Tisztelt Érdeklődők!

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a könyvesbolt nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

 • Hétfő–szerda–péntek, 13 és 17 óra között várjuk Önöket

 • Kedd–csütrötökön a könyvesbolt zárva

 

Megértésükben bízva, jó egészséget és kitartást kívánva, tisztelettel:

 

A könyvesbolt dolgozói