szekelyfold tortenete boritok fit 640x10000   Tisztelt Érdeklődők!

  

   A Penna Bölcsész Könyvesboltban kapható a Székelyföld története trilógia.

   A három kötet ára: 16900 forint.

   Ez a kiadványunk egyik időszakos akciónkban sem vesz részt, állandó 10% kedvezménnyel 15210 forintba kerül.

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2015. november 19-én Magyarország és a külvilág. Fejezetek a műgyűjtés történetéből címmel rendezett tudományos ülést az Akadémia székházának felolvasótermében. Az Ars Hungarica 2017. évi első számában a konferencia hét előadásának bővített, szerkesztett változatát közöljük:

  • Buzási Enikő: A pécsi püspökök művészetpártolásának emlékei a 18–19. századból. Azonosított és meghatározott festmények az egyházmegye gyűjteményében
  • Bodnár Szilvia: Nürnbergi festőműhelyek öröksége. A Praun-gyűjtemény rajzai a Szépművészeti Múzeumban
  • Mikó Árpád: Jankovich Miklós (1772–1846) és gyűjteményei. Variációk egy nagy témára
  • Mentényi Klára: Pauer János és Henszlmann Imre. „Kőgyűjtés” Székesfehérváron a 19. században
  • Gonda Zsuzsa: Modern grafikák szerzeményezése a Szépművészeti Múzeumban. Vásárlások a Roger Marx-gyűjtemény 1914-es aukciójáról
  • Verő Mária: Back Bernát, gyűjtő és mecénás
  • Andrási Gábor: Műgyűjtés a művészetipar kontextusában. Szempontok a 21. századi (kortárs) műgyűjtés értékeléséhez

 

A folyóirat megvásárolható a Penna Bölcsész Könyvesboltban minden hétköznap 13 és 17 óra között.

Decemberben hosszabb nyitvatartással, 18 óráig várjuk a kedves érdeklődőket!

2017. november 27-től kapható a Penna Bölcsész Könyvesboltban a Magyarország régészeti topográfiája. Múlt, jelen, jövő című kiadvány.

A kötet bemutatója november 24-én, 11 órakor lesz az MTA Humántudományok Kutatóháza földszinti előadótermében (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4).

Az MTA Bölcsészettudományi Kuatóközpont Történettudományi Intézetének ez év végéig megjelenő kötetei:

  • Cieger András – Varga Bálint (szerk.): Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában. Szöveggyűjtemény (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből 6.) - várható megjelenés: MEGJELENT
  • Stark Tamás (szerk.): "...akkor aszt mondták kicsi robot" A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében (MTA BTK TTI Okmánytárak sorozat) - várható megjelenés: december első fele
  • Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás (angol-francia-magyar nyelvű kiadvány) - várható megjelenés: december első fele

 

Somogyi Éva Magyarok a bécsi hivatalvilágban. A közös minisztérium magyar tisztviselői című könyvének témájához az Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztertanácsa jegyzőkönyveinek közzététele, majd a közös intézmények működésének kutatása vezetett. Kik voltak azok a magyarok, akik a közös intézményekben és általában a bécsi hivatalokban szerepet vállaltak, ők hogyan értelmezték a kiegyezéssel létrejött új államjogi rendszert, s abban a magyarok feladatát, tehát saját bécsi küldetésüket. Hogyan látták a császárvárosból a magyar politikai törekvéseket és önnön magyarságukat. És ami nem kevésbé fontos: az 1867-es átalakulás, a magyarok növekvő súlya a közös intézményekben milyen hatást gyakorolt a bécsi bürokrata világra?

Várható megjelenés: MEGJELENT

 

A könyv a 2016. június 8–10-én, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet szervezésében megrendezett konfernecia előadásainak válogatott és megszerkesztett előadásait tartalmazza. A kiadvány egy három kötetesre tervezett sorozat második darabja. Az első – amelyet szintén Kappanyos András szerkesztett – az Egy emlékezés egy nyár-éjszakára címmel jelent meg 2015-ben. Ez 1914 mikrotörténelmével foglalkozott, a hamarosan megjelenő könyv 1916-ot és a háború megítélésében bekövetkezett változásokat állítja a középpontban.

Várható megjelenés: november 22.